Quyền Riêng Tư 789win – Cam kết Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Người Chơi

789win.ninja cam kết bảo vệ quyền riêng tư của mọi người chơi và người dùng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách có trách nhiệm và chỉ để mục đích cụ thể. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi:

Quyền Riêng Tư 789win
Quyền Riêng Tư 789win
  • Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và phù hợp để cung cấp dịch vụ cho bạn và để tuân thủ các yêu cầu pháp luật.
  • Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định danh tính của bạn, quản lý tài khoản của bạn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật, cũng như gửi thông báo về hoạt động tài khoản và các thông tin quan trọng khác.
  • Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ không được phép.
  • Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã yêu cầu hoặc chấp nhận.
  • Quyền lựa chọn và kiểm soát: Bạn có quyền lựa chọn và kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản cá nhân của mình trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi luôn luôn cố gắng giữ cho thông tin của bạn được bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.